Εναλλακτική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Ο Σπόρος Εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο
ΟΒΟΛΟΣ Κοινωνικό νόμισμα Αχαίας
ΤΕΜ Τοπική Εναλλακτική Μονάδα Μαγνησίας
"Πελίτι" Αγροτική Εναλλακτική κοινότητα
Κιβωτός Τράπεζα Σπόρων Αιγαίου
ΚΑΕΡέΤΙ τοπικό δίκτυο ανταλλαγών Ιεράπετρας
Terra Verde Εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο Χανίων
ΠΕ.ΛΥ.ΚΟΙ.Α. σύστημα μονάδων ΠΕύκης - ΛΥκόβρυσης ΚΟΙνωνικής Ανταλλαγής
ΦΑΣΟΥΛΙ Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης
Ο Σκόρος: Χαριστικός χώρος στα Εξάρχεια
UFU Επαναχρησιμοποίηση & ανακύκλ. ηλ.υπολογιστών
Συν Άλλοις Συνεταιρισμός για την Αλληλέγγυα Οικονομία
Σ.Πα.Με Συνεταιριστική Παράκαμψη Μεσαζόντων
LETS Τοπικά Συστήματα Εμπορικών Ανταλλαγών
ΥΝΙ ΠΙΡΟΥΝΙ Αλληλέγγυα συναλλαγή μεταξύ παραγωγού/καταναλωτή.
Σαλίγκαρος Αυτοοργανωμένο εγχείρημα για την απεξάρτηση από το μπετό.
ΕΔΓΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ του ελληνικού δικτύου γυναικών Ευρώπης


Διαβάστε περισσότερα: