Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Έναρξη προγράμματος για Ανέργους ή Νέους Επιστήμονες των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής

 Παράταση έως Τετάρτη 30 Απριλίου 2014
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Δάφνη-Καισαριανή (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής Κύρου 4, Αθήνα, T.K. 15125 Τ 210 6744150, F: 215 5306442 Email: b_and_f_epe@yahoo.grΠληροφορίες Μ Μαρκουλή), ανακοίνωσε σήμερα, την έναρξη υλοποίησης προγράμματος με τίτλο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής».
 
Το πρόγραμμα αφορά κατοίκους των Δήμων Δάφνης-Υμηττού και Καισαριανής που είναι άνεργοι ή νέοι επιστήμονες.
Οι ενδιαφερόμενους μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από σήμερα Τετάρτη 12 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 31 Μαρτίου του 2014.
  

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.
 
Για την Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την απασχόληση Δάφνη-Καισαριανή
Με εκτίμηση εταίρος ΣΤΡΑΤΑΚΟΜ Α.Ε.
Μαρία Αντωνίου
D: 219 9991887, T: 210 6753585 (ext 311), F: 210 6753588
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: