Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 24ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2010 και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα

1.Καθορισμός χώρου για την αποκλειστική προσωρινή για τρία (3) χρόνια στάθμευση του ΥΙΝ 5177 ΙΧΕ στην οδό Περγάμου 28.
2.Καθορισμός χώρου για την αποκλειστική προσωρινή για τρία (3) χρόνια στάθμευση του ΙΜΒ 2723 ΙΧΕ στην οδό Αγ. Αποστόλων Πέτρου & Παύλου.
3.Καθορισμός χώρου για την αποκλειστική προσωρινή για τρία (3) χρόνια στάθμευση του ΖΜΝ 5547 ΙΧΕ στην οδό Ανδριανουπόλεως 17.
4.Καθορσμός χώρου για την αποκλειστική στάθμευση του ΥΚΑ 4218 ΙΧΕ στην οδό Δαβάκη Πίνδου 28.
5.Απαγόρευση στάθμευσης & στάσης οχημάτων εμπρός απο εγκεκριμένη θέση στάθμευσης στην οδό Φίλωνος 11.
6.Υλοτομία ενός ξερού δένδρου λεύκας στην οδό Νικοπόλεως 20.
7.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου "Επισκευή διαφόρων πεζοδρομίων Αρ.Μέλ.38/2007.
8.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου "Ανακατασκευή διαφόρων πεζοδρομίων (Γ'Φάση)Αρ.Μελ.44/2007.
9.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου "Επίστρωση κυβόλιθων σε πεζοδρόμια Άλσους Πέτρου & Παύλου,κλπ.".Αρ.Μελ.23/2008.
10.Εορτασμός του Κάστρου Υμηττού & Ψήφιση σχετικης πίστωσης.
11.Ενέργειες για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του εντόμου Rhynchophorhorous ferrugineus στα φοινικοειδή.
12.Αναμόρφωση Προγράμματος Μελετών 2010.
13.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Υμηττού οικον.έτους 2010.
14.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2010.
15.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου οικον.έτους 2010.
16.Χρέωση δαπάνης κατασκευής των εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με τους νέους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων.
17.Τροποποίηση Ε.Ρ.Σ. στο Ο.Τ. 174 του Δήμου Υμηττού & χαρακτηρισμός Πεζόδρομων.
18.Απ΄ευθείας αγορά γηπέδου Αμύντα.
19.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για συγκρότηση Επιτροπής Καθορισμού τιμήματος αγοράς γηπέδου Αμύντα.
20.Σύναψη δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
21.Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών για τον Διαχειριστικό Έλεγχο της χρήσης 2010 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υμηττού.
22.Αναμόρφωση Προγράμματος Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υμηττού για το έτος 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: