Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2009

Ο Δήμος Υμηττού καλεί την Τετάρτη 16 Ιουνίου και ώρα 8 μ.μ. στο Δημαρχείο Υμηττού, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα: «Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2009».

Κάθε φορέας, δημότης ή κάτοικος του Δήμου έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
Το πρόγραμμα της ειδικής συνεδρίασης έχει ως εξής:
1.Απολογισμός από Δήμαρχο 30’
2.Τοποθέτηση επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης. 20’
3.Τοποθετήσεις λοιπών αρχηγών παρατάξεων κατά σειρά εκλογικής δύναμης 10' έκαστος
4.Τοποθετήσεις εκπροσώπων φορέων & Δημοτικών Συμβούλων (οι τοποθετήσεις θα
γίνονται εναλλάξ 1 εκπρόσωπος φορέα-1 Δημοτικός Σύμβουλος) 5΄έκαστος
5.Τοποθετήσεις κατοίκων 3΄έκαστος
6.Δευτερολογίες από τους επικεφαλής τωνπαρατάξεων με αντίστροφη σειρά Εκλογικής δύναμης 7΄ έκαστος
7.Δευτερολογία Δημάρχου 20΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: