Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 7.30 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα.

1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων γιορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
2. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων διενέργειας Δημοτικών & Περιφερειακών Εκλογών.
3. Ψήφιση πιστώσεων για οικονομική ενίσχυση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη επισκευαστικών αναγκών.
4. Υλοτομία δύο δένδρων στην οδό Ζήλωνος Ευθυμίου 9.
5. Υλοτομία ξερών δένδρων.
6. Υλοτομία τεσσάρων δένδρων στην οδό Αρχιμανδρίτη Παρίση 23.
7. Υλοτομία ενός πεύκου στην οδό Προκοπίου Ικονίου 48.
8. Υλοτομία βρωμοκαρυδιάς στην οδό Λ.Σμύρνης στην μάνδρα της ΠΥΡΚΑΛ.
9. Αποζημίωση ή όχι ζημιάς που προκλήθηκε στο ΙΧΕ αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΥΜΡ-7977, τύπου NISSAN απο πτώση λεύκας.
10. Καθορισμός χώρου για την αποκλειστική (προσωρινή για 1 έτος) στάθμευση του ΖΜΜ 1347 στην οδό Δερβενακίων 52.
11. Οριστική παραλαβή "Μελέτη στάθμευσης σε επιβαρυμένες περιοχές του Δήμου Υμηττού".
12. Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης στην οδό Πέτρου & Παύλου.
13. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου οικον. έτους 2010.
14. Ανάρτηση εκ νέου του Πολεοδομικού-Ρυμοτομικού Σχεδίου της περιοχής "Κορυφή" του Λόφου Γερμανού λόγω τροποποιήσεων.
15. Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού της Δ.Κ.Ε.Δ.Υ.
16. Απόρριψη ή μη της ένστασης της ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατά της 5801/8-7-2010 ειδικής διαταγής του έργου "Συμπλήρωση & βελτίωση Ηλεκτροφωτισμού Άλσους Άρη Αλεξάνδρου" ΑΜ: 24/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: