Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Αυγούστου 2011 και ώρα 9:15 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 10η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 30 Αυγούστου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.28/20-1-2011 αποφ.Δημ.Συμβουλίου),στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις.
2. Έγκριση σύστασης και σχεδίου καταστατικού Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού: «Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων».
3. Έγκριση ή μη έκδοσης κανονιστικής απόφασης τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης-στάθμευσης εντός του αδιεξόδου που βρίσκεται μεταξύ της οδού Νικηταρά και της οδού Ηούς της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης.
4. Εκδίκαση ένστασης της «Ν & Α ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ», αναδόχου του έργου «Κατασκευή τριώροφου κτηρίου με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη, οδός Αμβροσίου Μοσχονησίων 9, Ο.Τ. 14».
5. Παράταση εργασιών του έργου «Πολεοδομική αναδιάρθρωση και αστικές αναπλάσεις στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Αγ. Βαρβάρας, Παπαναστασίου, Αλεξανδρείας, Αρκαδίου».
6. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Κατασκευή πράσινου δώματος στα σχολεία του Δήμου Υμηττού και διαμόρφωση τμημάτων των περιμετρικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας».
7. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή τριώροφου κτηρίου με υπόγειο-Δημοτική Βιβλιοθήκη, οδός Αμβροσίου Μοσχονησίων 9,Ο.Τ. 14».
8. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή πράσινου δώματος στα σχολεία του Δήμου Υμηττού και διαμόρφωση τμημάτων των περιμετρικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας».
9. Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με τους νέους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων» του πρώην Δήμου Υμηττού.
10. Έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων περιοχής πλατ. Φάρου».
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων οργανισμού Πολιτισμού-Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού οικ. Έτους 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια: