Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Δ. Ηλιούπολης: Σημαντικές αποφάσεις για κεραίες κινητής τηλεφωνίας και εξοικονόμηση ενέργειας

Σημαντικές αποφάσεις για το θέμα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης στη συνεδρίασή του της 5ης Σεπτεμβρίου 2013.

Κατά τη συνεδρίαση αποφασίστηκε, με πρόταση της Δημοτικής Αρχής –κατόπιν του νέου νόμου που επιτρέπει τη λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας με απόφαση μόνο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων- η εφεξής άμεση παρέμβαση, σε συνεργασία με τους δημότες, πριν την εγκατάσταση νέας κεραίας και η λήψη των σχετικών πρωτοβουλιών από την Δημοτική Αρχή, προκειμένου να επισπεύδεται η έγκριση από την Πολεοδομία, η οποία σύμφωνα με τον νέο νόμο μπορεί να δοθεί εντός μιας διετίας.

Η έκδοση της έγκρισης από την Πολεοδομία σε συντομότατο χρόνο μετά τη λήψη της άδειας θα έχει σαν αποτέλεσμα να μην εγκαθίστανται και λειτουργούν κεραίες στην πόλη, οι οποίες δεν θα έχουν εξασφαλίσει τη νομιμότητα της λειτουργίας τους και από τους δύο αρμόδιους φορείς.
Επίσης κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκαν δύο ακόμη έργα, που εντάσσονται στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Δήμο πρόγραμμα  εξοικονόμησης ενέργειας «Εξοικονομώ», και αφορούν στην προμήθεια και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας LED (136 συνολικά), και στην τοποθέτηση ισοθερμικού καλύμματος στην μεγάλη πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, το οποίο περιορίζοντας δραστικά την απώλεια θερμότητας του νερού της πισίνας, θα αποδώσει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και εξασφαλίζοντας δραστική μείωση της δαπάνης λειτουργίας του Κολυμβητηρίου.
Σημαντική για την ασφάλεια των δημοτών ήταν και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για απομάκρυνση των εμποδίων που υπήρχαν σε τμήμα της οδού Κύπρου και της οδού Σαντορίνης, κοντά στο Μετρό του Αγ. Δημητρίου, κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας και εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: