Σάββατο, 5 Ιουλίου 2008

Προς όλους


Για τους φίλους που μας ρωτούν: Προφανώς και δεν υπάρχει copyright στις απόψεις, στις προτάσεις και στα συνθήματα της "ΣΧΕΔίΑΣ". Κάθε αναπαραγωγή όχι μόνο επιτρέπεται αλλά και επιβάλεται.Για την αναφορά στην πηγή αδιαφορούμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: