Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ης ΜΑΪΟΥ 2009

Την Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 και ώρα 8.00 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα

1. Ψήφιση πίστωση για καταβολή ετήσιας συνδρομής στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.
2. Ψήφιση πιστώσεων για οικονομική ενίσχυση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών για υλοποίηση Προγράμματος "Εθελοντή Τροχονόμου".
3. Καθορισμός τρόπου καταβολής τέλους κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από επιτηδευματίες.
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Κατασκευή σποραδικών εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων".
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με τους νέους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων".
6. Οριστική παραλαβή "Πολεοδομικής Μελέτης Τροποποιήσεων Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Υμηττού".
7. Οριστική παραλαβή Τοπογραφικής Μελέτης "Ενημέρωση, Επικαιροποίηση & Συνταξη Τοπογραφικων υπόβαθρων περιοχών τροποποίησης του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Δήμου Υμηττού".
8. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή σποραδικών εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινητων με τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων".
9. Αναμόρφωση Προγράμματος Μελετών 2010.
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου οικον.έτους 2010.
11. Καθορισμός πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου απο το Δήμο κα τα Νομικά του Πρόσωπα.
12. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Υμηττού, Πνευματικού Κέντρου & Δ.Κ.Ε.Δ.Υ. για τη λειτουργία Δημοτικού Ωδείου Υμηττού.
13. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υμηττού οικονομικού έτους 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: