Κυριακή, 20 Μαρτίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 (με πρώτο θέμα την ΠΥΡΚΑΛ)

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 22η Μαρτίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.28/20-1-2011 αποφ.Δημ.Συμβουλίου),στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απομάκρυνση της ΠΥΡΚΑΛ απο την περιοχή μας.2. Έγκριση ανοίγματος λογαριασμού στην Ε.Τ.Ε. Δάφνης με δικαιούχο το Δήμο Δάφνης-Υμηττού.
3. Παραχώρηση εκμετάλλευσης στην εταιρεία "Μονομετοχική Δημοτικη Ανώνυμη εταιρεία Δάφνης", του θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου "ΣΙΝΕ-ΔΑΦΝΗ".
4. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού έτους 2010.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με οικογενειακούς τάφους που βρίσκονται στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Δήμου μας, α)με στοιχεία: αριθμ.7,τετραγ.52, ζώνη Γ΄και β) με στοιχεια:αριθμ.1, τετραγ. 42, ζώνη Α΄.
6. Έγκριση και ψήφιση προς διάθεση των πιστώσεων κάλυψης δαπανών εορτασμού της 25ης Μαρτίου.
7. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: