Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Στο χακί το real estate

Από τα ΝΕΑ της Τρίτης 15-3-2011:

 
Στο χακί το real estate
Το υπουργείο Αµυνας ετοιµάζει λίστα µε τα υπό αξιοποίηση ακίνητά του
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΛΟΥΚΑΣ ∆ΗΜΑΚΑΣ

Λίστα των προς αξιοποίηση ακινήτων του – εκτάσεων και κτιρίων – καταρτίζει το υπουργείο Εθνικής Αµυνας. Με απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία επιλογής εξειδικευµένου συµβούλου – µε τη συµµετοχή µεγάλης τράπεζας – προκειµένου να καταγραφεί και να αξιολογηθεί η ακίνητη περιουσία, η οποία ανήκει ή έχει την αρµοδιότητα γι’ αυτήν το υπουργείο και γενικά οι Ενοπλες ∆υνάµεις. Το σύνολο των «χακί» αυτών ακινήτων ανέρχεται σε 1.767, συµπεριλαµβανοµένων και µερικών εκτάσεων και εγκαταστάσεων των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων (πρώην ΠΥΡΚΑΛ - ΕΒΟ).


Οπως προκύπτει από ενηµέρωση που έκανε ο υπουργός Αµυνας Ε. Βενιζέλος σε ερωτώντα βουλευτή σχετικά µε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, µαζί µε την επίσηµη λίστα ο σύµβουλος «θα υποβάλει και προτάσεις για µορφές αξιοποίησης ακινήτων». Από αυτά, το υπουργείο εξαιρεί αφενός όσα φυσικά «δεν καλύπτουν στρατιωτικές χρήσεις» και αφετέρου όσα «δεν θα παραχωρηθούν δωρεάν κατά χρήση σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών». Οι παραχωρήσεις σε δήµους κ.λπ. αναµένεται πάντως να είναι πολλές στο εξής, καθώς απλοποιήθηκε η νοµοθεσία.

Ακόµα και όταν αφαιρεθούν τα ενεργά στρατόπεδα, αεροδρόµια, ναύσταθµοι κ.λπ., από τα διαθέσιµα στοιχεία προκύπτει ότι αποµένει αρκετό... ψαχνό! Ο Στρατός Ξηράς έχει 194 κε νά στρατόπεδα – λογικά ο αριθµός θα αυξηθεί λόγω της αναδιοργάνωσης που γίνεται. Μικρότερος είναι ο αριθµός των ακινήτων των άλλων κλάδων, ενώ αρκετά από αυτά βρίσκονται σε αστικές περιοχές. Στο χαρτοφυλάκιο µε τα µη χρησιµοποιούµενα από τις Ενοπλες ∆υνάµεις ακίνητα περιλαµβάνονται επίσης δεκάδες διαµερίσµατα, καταστήµατα, αστικά οικόπεδα, αγροί, ηµιδασικές εκτάσεις, κληροδοτήµατα κ.λπ., ενώ αρκετή περιουσία έχουν και εποπτευόµενοι φορείς. Παλαιότεροι υπολογισµοί επί κυβερ νήσεως Ν.∆. έκαναν λόγο για έσοδα από το «χακί» real estate που θα κάλυπτε το 2% των εξοπλιστικών δαπανών, οι οποίες τότε ήταν αρκετές. Στα σχέδια τού τότε υπουργείου Οικονοµικών περιλαµβάνονταν πωλήσεις και µακροχρόνιες µισθώσεις, ενώ το ελληνικό Πεντάγωνο ήταν πιο συγκρατηµένο. Σήµερα στο υπουργείο Αµυνας αποφεύγουν τη λέξη «πώληση» και µιλούν για προώθηση «προγραµµάτων ανάπτυξης» – τουλάχιστον µέχρι να ολοκληρωθεί η έκθεση του συµβούλου.

Τι υπάρχει
Στο «χαρτοφυλάκιο»
περιλαµβάνονται δεκάδες διαµερίσµατα, καταστήµατα, αστικά οικόπεδα, αγροί, κληροδοτήµατα κ.λπ.

Βλέπουν ένα νέο «Γκάζι» στην Πυρκάλ
Ενα νέο super «Γκάζι» – δηλαδή πολυχώρο για διασκέδαση και αναψυχή µε πολλά έσοδα – θεωρούν στελέχη των Ελληνικών Αµυντικών Συστηµάτων ότι µπορεί να δηµιουργηθεί αν αξιοποιηθούν τα 150 στρέµµατα και οι εγκαταστάσεις της κρατικής εταιρείας µεταξύ Υµηττού και ∆άφνης. Η έκταση, όπως φαίνεται και από τη δορυφορική φωτογραφία (επάνω), συνορεύει µε τη Γυµναστική Ακαδηµία και διαθέτει πρόσβαση από τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης και µε το Μετρό (στάση ∆άφνη). Το 1897 οι Αδελφοί Ματσινιώτη άρχισαν τη λειτουργία του καλυκοποιείου, το οποίο αργότερα µεγάλωσε, όταν πέρασε το 1937 στην ιδιοκτησία Μποδοσάκη. Στην ένθετη φωτογραφία (αρχείου) η είσοδος του εργοστασίου

Θα ιδρυθεί νέα εταιρεία
Το στρατηγικό σχέδιο (σωτηρίας - αναδιάρθρωσης) που έχει καταρτίσει η εποπτευόµενη από το υπουργείο Αµυνας εταιρεία προβλέπει την άµεση ίδρυση θυγατρικής real estate, η οποία θα αξιοποιήσει την περιουσία που περιλαµβάνει εκτάσεις σε Ελευσίνα και Μαρτίνο (από 500 στρεµµ.), Σύρο (30 στρεµµ.), Πατήσια (10 στρεµµ.) κ.ά. Η αξιοποίηση της περιουσίας από την «κτηµατική» θυγατρική προτείνεται ανεξαρτήτως από το αν θα περιληφθεί ή όχι στο πακέτο διαπραγµάτευσης για την πώληση – έως 65% – των ΕΑΣ σε στρατηγικό επενδυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: