Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

Παζάρι στη Σύρο με τοπικό νόμισμα

Στη Σύρο την Τετάρτη (04/07) οι συναλλαγές έγιναν με το...σ.α.νο., δηλαδή το συριανό ανταλλακτικό νόμισμα.
                                                       Σε πλατεία της Ερμούπολης έλαβε χώρα το σανοπαζάρι, με τους ενδιαφερόμενους να παίρνουν τρόφιμα, αντικείμενα, ρούχα, βιβλία και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας σας ανταλλακτικό μέσο το σ.α.νο.
Το 1 σ.α.νο. αντιστοιχεί σε 1 ώρα οποιασδήποτε εργασίας.


Το Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής υπηρεσιών και προϊόντων είναι μια δημιουργία που έχει ως αφετηρία τις ιδέες της αλληλέγγυας οικονομίας. Η ισορροπία ανάμεσα στο προσωπικό και το συλλογικό συμφέρον, η συμφωνία ότι κανείς και καμμιά δεν επιδιώκει την εκμετάλλευση αλλά μόνον την εξυπηρέτηση αναγκών, η λειτουργία της συνέλευσης ως μοναδικού τρόπου επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν, είναι μερικά από τα σημεία εκκίνησης.
Οι υπηρεσίες καταχωρούνται σε λίστες προσβάσιμες στον(-ην) καθένα(-μία) που θέλει να προσφέρει ή να λάβει μια υπηρεσία. Στους πίνακες αναγράφονται οι υπηρεσίες και τα στοιχεία του(-ης) συναλλασσόμενου(-ης) καθώς και οι μονάδες ανταλλαγής.
Η μονάδα ανταλλαγής είναι το Συριανό ανταλλακτικό νόμισμα (σ.α.νο ).
Ορίζεται σαν κάτω όριο τα -30 σανο και σαν πανω όριο τα +30 σανο. Δείτε περισσότερα στη σελίδα “Συχνές ερωτήσεις” .
Προς το παρόν η ισοτιμία ορίζεται 1 σανο=1 ώρα. Η ισοτιμία είναι ένα θέμα που εγείρει πολλά ερωτήματα, πιστεύουμε όμως ότι μπορεί να λυθεί στο πλαίσιο των σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και καλών προθέσεων στο οποίο όλοι(-ες) θα λειτουργούμε στη συνέλευση του Δικτύου.
Οι λίστες υπηρεσιών και προϊόντων ενημερώνονται κάθε Κυριακή.
Αν θέλετε να εγγράψετε ή να αλλάξετε μια υπηρεσία, στείλετε e-mail στο sanosyros@yahoo.gr.
Δείτε τις λίστες εδω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: