Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ας Δεκεμβρίου 2009

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα.

Θα προηγηθεί η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης:"Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου οικον. έτους 2010".


1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ Υμηττου.
2. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής 1ου Γυμνασίου-Λυκείου Υμηττού.
3. Ψήφιση πιστώσεων για οικονομική ενίσχυση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη επισκευαστικών αναγκών.
4. Καθορισμός χώρου για την αποκλειστική στάθμευση του ΙΖΤ 1513 ΙΧΕ στην οδό Δωρίδος 9.
5. Καθορισμός χώρου για την αποκλειστική στάθμευση (προσωρινή μέχρι 11-3-2012) του ΙΚΜ 7957 ΙΧΕ στην οδό Μαρκεντάου 30.
6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2009.
7. Κατάργηση της 94/27-5-2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί "Σύναψης δανείου για την αγορά ακινήτου της οδού Μοσχονησίου Αμβροσίου 9".
8. Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με τους νέους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων".
9. Υλοτομία ενός δένδρου νεραντζιάς στην οδό Καισαρείας 3.
10. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Υμηττού.
11. Διευκρίνιση - Αποσαφήνιση της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (183/3-12-2008) σχετικά με την μετρατροπή της Δημοτικής Επιχείρησης απο Αμιγή σε Κοινωφελή ως προς την έγκιση της Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της.
12. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Δήμο Υμηττού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: