Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 6.30 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα

1. Αποδοχή δωρεάς απο ΟΠΑΠ.
2. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων απο τον Αλαμάνο Μιχαήλ.
3. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων απο τον Γκόρο Δημήτριο.
4. Ανανέωση σύμβασης με Αττικές Διαδρομές Α.Ε.
5. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα Εργαστιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'Ανακακατασκευή Παιδικών Χαρών-Παιδότοπων'.
6. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού-Τακτοποιητικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'Ανακαίνιση και συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος'.
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 'Βελτίωση Κλειστού Γυμναστηρίου (Κλιματισμός)'.
8. Ψήφιση τελών διαφήμισης Α΄Κατηγορίας.
9. Ψήφιση πιστώσεων για οικονομική ενίσχυση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
10. Ψήφιση πιστώσεων για οικονομική ενίσχυση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών για κάλυψη επισκευαστικών αναγκών.
11. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2009.
12. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Πνευματικό Κέντρο Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2009.
13. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2010.
14. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων ΟΠΝΑ Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2010.
15. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Οργανισμού Κοινωνικής πολιτικής Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2010.
16. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2010.
17. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2010.
18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2009.
19. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Πεζόδρομου οδού Καισαρείας.
20. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στο Δήμο Υμηττού και ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Πεζόδρομου οδού Κων/πόλεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: