Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
και εδώ το υπόλοιπο

1. Διεξαγωγή Τοπικού Δημοψηφίσματος με το ερώτημα: Συνένωση ή όχι του Δήμου Υμηττού με άλλο Δήμο στο πλαίσιο του σχεδίου "Καλλικράτης" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 216 του Δ.Κ.Κ.
2. Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου για την ένταξη πίστωσης για έξοδα Δημοφηφίσματος.
4. Ψήφιση πίστωσης για την διενέργεια Δημοψηφίσματος.
Η συνεδρίαση προσδιορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 95 παραγρ.2 του Δ.Κ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: