Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Η τοποθέτηση της ΣΧΕΔίΑΣ στη Διαβούλευση για την Κυκλοφοριακή Μελέτη


Προς άρση τυχόν παρεξηγήσεων και εν΄όψει των πρακτικών που πρόκειται να καταγραφούν, η ΣΧΕΔίΑ απέστειλε σχετική επιστολή προς τον Δήμο, όπου κατατίθεται η,εν συντομία,τοποθέτησή της για την Κυκλοφοριακή Μελέτη.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΥΠΟΨΗ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ κας ΖΟΥΠΑ

ΘΕΜΑ:ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Απ’ ότι γνωρίζουμε, πρόκειται να κυκλοφορήσουν τα πρακτικά της Δημόσιας Διαβούλευσης για την κυκλοφοριακή μελέτη.
Με δεδομένο ότι δεν υπήρχε μαγνητοφώνηση της συγκεκριμένης διαδικασίας και προς αποφυγήν παρεξηγήσεων στην αποτύπωση των απόψεών μας, θα θέλαμε να λάβετε υπ’ όψιν σας την παρούσα επιστολή με την οποία καταθέτουμε την τοποθέτηση του Κώστα Σαμάντη μέλους της συντακτικής ομάδας του περιοδικού «ΣΧΕΔΙΑ στον Υμηττό».
«Είναι γεγονός ότι ο Δήμος Υμηττού χρήζει λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης. Στα πλαίσια αυτά οποιαδήποτε πρόταση ή μελέτη, συμβάλει θετικά στον προβληματισμό.
Η συγκεκριμένη μελέτη σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται από ένα θετικό πνεύμα. Σε αρκετά σημεία της μάλιστα, συμφωνούμε με τις προτάσεις της όπως π.χ. με την πρόνοια που υπάρχει για τη δημιουργία ποδηλατόδρομων. Από την άλλη η πρόταση για την πεζοδρόμηση της Κων/πόλεως, με δεδομένο ότι προέρχεται από την δεκαετία του ’80, με προφανώς διαφορετικά κυκλοφοριακά μεγέθη, θα πρέπει να εξεταστεί από την αρχή.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η προστασία της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του Δήμου μας από τις επιπτώσεις της εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης, προστασία η οποία μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό των χρήσεων γης. Κάθε αλλαγή είναι γεγονός ότι προκαλεί τις δίκαιες ή άδικες αντιδράσεις των κατοίκων. Τούτο μπορεί να αντιμετωπιστεί με την πλήρη ενημέρωση της κοινωνίας του Υμηττού και την ευαισθητοποίηση των κατοίκων στην κατεύθυνση της συμμετοχής τους στις όποιες αποφάσεις. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο και ζητάμε την παράταση της διαβούλευσης μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2009 ώστε αυτή να λειτουργήσει ουσιαστικά και ολοκληρωμένα».

Δεν υπάρχουν σχόλια: