Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Την Τετάρτη 18 νΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 και ώρα 8.30 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα.

1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής 4ου & 5ου Δημοτικών Σχολείων Υμηττού και 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού.
2. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Υμηττού.
3. Ψήφιση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων δημοτών κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων.
4. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2009.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2009,
6. Ψήφιση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Υμηττού.
7. Απαγόρευση στάθμευσης & στάσης οχημάτων εμπρός από εγκεκριμένη θέση στάθμευσης στην οδό Νικοπόλεως 18 & Αναγεννήσεως.
8, Καθορισμός χώρου για την αποκλειστική στάθμευση (προσωρινή μέχρι 11-3-2012) τιου ΙΚΜ 7957 ΙΧΕ στην οδό Μορκεντάου 30.
9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού -Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιων του έργου "Ανακαίνιση και διαμόρφωση WC και WC-Αποθήκης στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου".

10. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου Νομικού Προσώπου Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού.
11. Αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος.
12. Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 "Αναζωογόνηση (vegeneration ) Αστικών Περιοχών" και ειδικότερα της κατηγορίας Π΄ραξης 04..61.01.02 "Πράσινη Ζωή στην Πόλη"
13. Αποκατάσταση κλαπέντων χρηματικών ποσών.
14. Κατάρτιση ετησίου προγράμματος δράσης - Τεχνικού Προγράμματος 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: