Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Τι γίνεται με τα stage και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις;


Ερώτηση προς το Δήμο κατέθεσε το περιοδικό ΣΧΕΔίΑ. Σε αυτήν ζητά να του χορηγηθούν στοιχεία για το καθεστώς των εργαζομένων με ελαστικούς όρους εργασίας σ'αυτόν καθώς και να πληροφορηθεί την πρόσφατη αλληλογραφία του Δήμου με τις αρμόδιες αρχές για το θέμα των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Δημοσιεύουμε πιο κάτω την πλήρη εκταση της επιστολής και πληροφορούμε ότι θα αναρτήσουμε στο ιστολόγιό μας οποιοδήποτε στοιχείο έρθει στην κατοχή μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ:1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.7250/10-9-09
2. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.8095/2-10-09

Με τα πιο πάνω σχετικά το περιοδικό μας είχε ζητήσει από την Δημ. Αρχή, στα πλαίσια της διαφάνειας και της ενημέρωσης πληροφορίες όσο και έγγραφα τα οποία αφορούσαν στη λειτουργία του Δήμου.
Συγκεκριμένα με το πρώτο σχετικό ζητούσαμε να μας πληροφορήσετε για τον αριθμό των απασχολούμενων με ελαστικές σχέσεις εργασίας (stage, ημιαπασχολούμενοι, αυτοασφαλισμένοι κ.λ.π.) , με το δεύτερο δε όλα τα σχετικά έγγραφα, αλληλογραφία, αποφάσεις κ.λ.π. που έχουν σχέση με το μείζον θέμα που έχει προκύψει στην κοινωνία του Υμηττού και συγκεκριμένα τις αλλαγές στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Μετά την πάροδο τριάντα ημερών και την συζήτηση στο Δημ. Συμβούλιο κατά την οποία η πρόεδρος του κα Βάσω Αναγνωστοπούλου μας ενημέρωσε ότι μπορούμε να απευθυνθούμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για οποιοδήποτε έγγραφο μας ενδιαφέρει, επανερχόμαστε στα αρχικά μας αιτήματα και σας παρακαλούμε για την πληροφόρησή μας στα συγκεκριμένα ζητήματα.
Ευελπιστώντας στην έγκαιρη ικανοποίησή τους είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. >

Δεν υπάρχουν σχόλια: