Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα1.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών.
2.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ για το έτος 2010.
3.Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού αυτοκινήτων σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ για το έτος 2010.
4.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών-μεταφορών για το έτος 2010.
5.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής επισκευών και προμήθειας ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του Δήμου για το έτος 2010.
6.Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μηχανολογικού εξοπλισμού αυτοκινήτων για το έτος 2010.
7. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού.
8. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου.
9 Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού-Τροποποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου <<Ανακαίνιση WC Δημοτικού Καταστήματος.>>
11. Διοικητική Μεταρρύθμιση - Καποδίστριας.
12. Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας.
13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Υμηττού και ψήφιση κανονισμού λειτουργείας πεζόδρομου οδού Κωνσταντινουπόλεως.
14. Ενοποίηση της πλατείας Αγίας Λαύρας με την πλατεία Ηρωων Πολυτεχνείου.
15. Επέκταση πρασίνου πλατείας Υμηττού τόσο περιμετρικά της όσο και μέχρι την επαφή της με την Ρ. Γ. του ΟΤ 24.
Δεν υπάρχουν σχόλια: