Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Για τον "Καλλικράτη" μετά την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

Αποσαφήνιστηκε η πρόθεση της κυβέρνησης σε σχέση με την Διοικητική Μεταρρύθμιση, η οποία θα αλλάξει καθοριστικά το τοπίο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατόπιν όλων αυτών η ΣΧΕΔίΑ, με επιστολή της προς την Δημοτική Αρχή τοποθετείται απέναντι στην κυβερνητική εξαγγελία και καλεί τον Δήμο να αναλάβει τις ευθύνες του:

ΥΜΗΤΤΟΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 2)


Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα τη Νέα Αρχιτεκτονική Κράτους και Αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης), όπως ονομάζεται πλέον ο Καποδίστριας 2.
Στη συνεδρίαση αυτή, ανακοινώθηκε η σκοπούμενη μεταρρύθμιση, η οποία μέλλει να αλλάξει άρδην το τοπίο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Σύμφωνα δε με τα λεγόμενα του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ραγκούση, σκοπός της μεταρρύθμισης είναι το νοικοκύρεμα των οικονομικών, από τη μια πλευρά, και η εμβάθυνση της δημοκρατίας από την άλλη.
Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, αποδεικνύεται τελικά ότι μοναδικός σκοπός της κεντρικής εξουσίας δεν είναι παρά η μείωση των κονδυλίων τα οποία διοχετεύονταν από την κυβέρνηση προς τους ΟΤΑ. Βέβαια μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι όσο μειώνονται τα συγκεκριμένα κονδύλια τόσο μειώνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, είτε με τη μορφή θέσεων εργασίας, είτε με τη μορφή της ανάπτυξης των τοπικών υποδομών. Είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι πλέον τα συγκεκριμένα κονδύλια θα αφορούν μόνο τις έδρες των μεγάλων Δήμων, οδηγώντας την περιφέρεια στην απαξίωση και ουσιαστικά στην ερημοποίηση των χωριών και της υπαίθρου.
Συνδέεται δε άμεσα η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης μεταρρύθμισης μόνο με τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, πράγμα το οποίο οδηγεί στα εξής προβλήματα:
Οι Δήμοι θα αναγκαστούν να μετατραπούν σε εφορίες ή σε εισπρακτικές εταιρείες, μιας και είναι γνωστό ότι με την οικονομική κρίση που υπάρχει αλλά και το γενικότερο οικονομικό μοντέλο της χώρας μας, πλείστες όσες επιχειρήσεις, είτε αδυνατούν είτε αποφεύγουν να αποδίδουν το Φ.Π.Α. Ακόμα είναι αυτονόητο ότι σε περιόδους οικονομικής ύφεσης αναλογικά θα μειώνονται και τα έσοδα από το συγκεκριμένο φόρο, άρα και τα κονδύλια που θα έχει στη διάθεσή του ο Δήμος. Ακόμα περισσότερο περιπλέκεται η κατάσταση με την παραοικονομία, η οποία στη χώρα μας αγγίζει και το 50% της επίσημης οικονομίας. Τέλος η λογική αυτή δημιουργεί δήμους πολλαπλών ταχυτήτων, πλούσιους και φτωχούς, μιας και εξαιτίας της διαφορετικής οικονομικής πραγματικότητας καταλαβαίνουμε ότι άλλα θα είναι τα έσοδα ενός «εμπορευματοποιημένου» Δήμου και άλλα κάποιου που έχει δώσει προτεραιότητα στην ήπια οικονομική ανάπτυξη.
Με την λογική δηλαδή αυτή, η υποχρέωση της κεντρικής εξουσίας για την είσπραξη των όποιων εσόδων υποχρεούται να κάνει, μεταφέρεται ως υποχρέωση στους νέους Δήμους μετατρέποντάς τους ουσιαστικά σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς.
Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος, αυτό της εμβάθυνσης της δημοκρατίας, ουδέν μέτρο το οποίο θα οδηγούσε σε μια πιο ουσιαστική συμμετοχή των δημοτών, κανένας θεσμός όπου οι πολίτες με την ενεργή παρουσία τους θα καθίσταντο συνδιαμορφωτές των τοπικών αποφάσεων, δεν ανακοινώθηκε.
Με όλα τα παραπάνω μπορούμε να καταλάβουμε ότι ένα ενδεχόμενο ενσωμάτωσης του Δήμου μας με κάποιον γειτονικό, θα οδηγήσει το υφιστάμενο επίπεδο της δημοκρατικής συμμετοχής, σε συρρίκνωση έως και σε ανυπαρξία. Είναι διαφορετική η δυνατότητα της τοπικής κοινωνίας του Δήμου μας να συμμετέχει ενεργά στα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά δρώμενα και διαφορετική έως μηδενική θα είναι η αντίστοιχη δυνατότητα σε περίπτωση ενσωμάτωσης του Δήμου μας ως Χ διαμέρισμα στο Δήμο της Αθήνας ή ως μία ακόμη συνοικία του Δήμου Ηλιούπολης.
Ακόμη η γνωστή ιδιαιτερότητα του Δήμου Υμηττού με το χαμηλό συντελεστή δόμησης, τη μεγάλη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο, τις δεδομένες ανθρώπινες κοινωνικές σχέσεις που ακόμα συναντάς στους δρόμους του, την ιδιαιτερότητα της προσφυγικής καταγωγής του Δήμου μας, το ιδιαίτερο εντέλει κοινωνικό και πολιτιστικό πλέγμα σχέσεων που τον χαρακτηρίζει και το οποίο όλοι όσοι επισκέπτονται την πόλη μας, αναγνωρίζουν και επιχαίρονται, μέσω της ενσωμάτωσης σε κάποιο άλλο Δήμο, θα αρχίσει σταδιακά να ελαττώνεται μέχρι να εξαφανιστεί.
Θα μετατραπεί δηλαδή ο Δήμος Υμηττού από ανθρώπινη πόλη και γειτονιά που είναι σε ένα ακόμη απρόσωπο Παγκράτι.
Έχοντας παρακολουθήσει την ομιλία του Δημάρχου μας στην κοπή της πίττας του Φ.Ο.Υ. αλλά και την τοποθέτησή του σε νυχτερινό δελτίο ειδήσεων την Κυριακή 10/1/10, μένουμε με την αίσθηση ότι η υφιστάμενη απειλή για το μέλλον της πόλης μας, δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα αποφασιστικότητα.
Με το δεδομένο ότι τα όρια των μελλοντικών ΟΤΑ δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από το Υπουργείο Εσωτερικών, πιστεύουμε ότι μία ξεκάθαρη στάση απέναντι στις συνενώσεις, σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους Δήμους, θα δώσει το μήνυμα στην κεντρική εξουσία και είναι δυνατόν να ανατρέψει έναν εις βάρος της πόλης μας ενδεχόμενο σχεδιασμό. Γι’ αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να βρει την κοινωνία του Υμηττού ενωμένη όλη σαν μία γροθιά, αποφασισμένη και δραστήρια ώστε να αντιμετωπίσει το ζοφερό μέλλον που προβλέπεται για μας.
Σήμερα και όχι αύριο, εμείς και όχι κάποιοι άλλοι, είναι αναγκαίο σαν Δήμος Υμηττού να διεκδικήσουμε την αυτοτέλεια και αυτοδυναμία της πόλης μας γιατί είμαστε υπεύθυνοι τόσο απέναντι στους υπόλοιπους Υμηττιώτες όσο και απέναντι στα παιδιά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: