Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 7.00 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα.


1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη εξόδων γιορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
2. Ψήφιση πιστώσεων για οικονομική ενίσχυση Νομικών Προσώπων Σχολικών Επιτροπών για υλοποίηση Προγράμματος "Εθελοντή Τροχονόμου".
3. Ψήφιση πίστωσης για ανανέωση συνδρομής του Δήμου στο CD ROM Νομοθεσίας της Δομικής Πληροφορικής.
4. Ψήφιση πίστωσης για εγγραφή του Δήμου συνδρομητή στην Τράπεζα Νομικών Πληροφορικών "Νομοθεσία-Νομολογία".
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού - Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου "Ανακαίνιση WC 3ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού και 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης".
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου οικον. έτους 2009.
7. Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2010.
8. Καθορισμός συντελεστή τελών δημοτικού φόρου για έτος 2010.
9. Καθορισμός συντελεστή τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών για το έτος 2010.
10. Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: