Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 6.30 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008
ΘΕΜΑΤΑ:
1. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. Νομικού Προσώπου Σχολικής Επιτροπής 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Υμηττού.
2. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλου σε σεμινάριο με τίτλο "Κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2010 σε συνάρτηση με το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης".
3. Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβηθέντων.
4. Επικαιροποίηση των 85/2000 και 145/2000 αποφάσεων Δ.Σ. που αφορούν την ένταξη στο σχέδιο πόλης της περιοχής "Κορυφή Λόφου Γερμανού".
5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Υμηττού έτους 2009.
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή θυρών και παραθύρων για το Κλειστό Γυμναστήριο".
7. Απαγόρευση Αριστερής Στροφής και Αναστροφής στη Λ. Δημοκρατίας.
8. Λήψη απόφασης του Δ.Σ. για υπογραφή του "Συμφώνου των Δημάρχων".
9. Ψήφιση πίστωσης για καταβολή ετήσιας συνδρομής στον Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία.
10. Ψήφιση πιστώσεων για οικονομική ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων.
11. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου οικον. έτους 2009.
12. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2009.
13. Χορήγηση παράτασης παράδοσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Υμηττού.
14. Έγκριση 2ης Φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Υμηττού.
15. Καθορισμός δόσεων στους υπόχρεους για την αποπληρωμή του έργου "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης".
16. Σύναψη δανείου για την εκτέλεση του έργου "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης".

Δεν υπάρχουν σχόλια: