Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Όλες οι εργαζόμενες και οι άνεργες μητέρες (με κάρτα ανεργίας), έχουν τη δυνατότητα να έχουν δωρεάν παιδικό σταθμό με την προϋπόθεση το οικογενειακό τους εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και δίνει τη δυνατότητα επιλογής δημόσιου ή ιδιωτικού παιδικού σταθμού σύμφωνα με την επιλογή της μητέρας. Οι προϋποθέσεις καθώς και η αίτηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε. http://www.eetaa1.gr/index1.html
Στο παραπάνω link υπάρχουν λίστες των παιδικών σταθμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μπορείτε να επιλέξετε.
Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από: 25 Ιουλίου έως 02 Αυγούστου και πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α.:
Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα
Τηλέφωνα : 210-5214600, 213-1320600, FAX : 210-5214666

Δεν υπάρχουν σχόλια: